İslam Kültür Merkezi Projesi / Nepal « Adana İHH İnsani Yardım Derneği
Mobile Close
İslam Kültür Merkezi Projesi / Nepal

ANASAYFA » PROJELER » İslam Kültür Merkezi Projesi / Nepal

« Geri

İslam Kültür Merkezi Projesi / NepalProje kapsamında Nepal’in başkenti Katmandu’da azınlık olarak yaşayan Müslümanların kendilerini sosyal, ekonomik ve siyasi düzlemde geliştirmelerini sağlayacak modern imkânlara sahip bir İslam Kültür Merkezi inşa edilmesi planlanmıştır.

Katmandu İslam Kültür Merkezi aşağıda sıralanan sebeplerden ötürü zorunludur:
1.    Katmandu sadece bu ülke için değil tüm bölge için önemli bir şehirdir. Diğer dinlere mensup insanların kendi kültür ve medeniyetlerini aktarmaları için Kültür Merkezleri var ancak Müslümanların İslam’ı ve İslam medeniyetini anlatmaları için bir merkezleri yok. Yapılacak olan bu merkez, bu boşluğu doldurabilir.

2.    Ülkenin başkenti olan Katmandu'ya ülke içindeki tüm Müslümanlar kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için gelmektedirler. Bu sebeple bu insanların Katmandu'ya geldiklerinde toplumsal ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için gidebilecekleri bir merkezleri olmalıdır.

3.    Katmandu, ülkeye gelen birçok yabancı ziyaretçilerin ilk durağıdır. Özellikle Müslüman ziyaretçiler burada bir merkez olmadığı için kişisel ve dini ihtiyaçlarını karşılama ve İslami alanda gerekli bilgiye sahip olma noktasında eksiklik yaşamaktadırlar. Merkezimiz bu amaca da hizmet edebilir. Merkez aynı zamanda ülkeye gelen gayri Müslimlerden İslam ve Müslümanlar hakkında bilgi almak isteyenler için de referans olacak bir yer haline gelecektir.

4.    Müslümanların kendilerine ait bir merkezi olmadığı için düzenlemiş oldukları sempozyum, seminer ve toplantılar için kira bedeli olarak büyük miktarda para harcamak zorunda kalmaktadırlar. Bu merkez inşa edildiğinde bu tür organizasyonları çok kolay ve rahat bir ortamda gerçekleştirebilir ve kira için yapılan masraflar da başka programlar için kullanılabilir.

Projenin amaçları aşağıda verilmiştir:

1.    Müslümanlar arasında genci yaşlısı, bayan ve erkek ayrımı yapmadan vakit namazları, Kur'an dersleri ve akademisyen ve davetliler tarafından yapılan konuşmalar gibi faaliyetler ile İslam prensipleri hakkında farkındalık oluşturmak.

2.    Nepal İslam toplumu için dini ve kültürel programlar düzenlemek ve bu tür programlara destekleyici olmak.

3.    İslami değerleri teşvik etmek ve Müslümanların kişisel ve ruhsal gelişimini desteklemek için İslami eğitim desteği sağlamak.

4.    Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde uygun toplumsal faaliyetleri desteklemek ve var olanları geliştirmek.

5.    Binadaki mescitte günlük beş vakit namaz ve Cuma günü de cuma namazları ikame edilecektir.

6.    Haftalık Kuran ve hadis dersleri ve İslami eğitimler için sınıflar oluşturulacaktır.

7.    İslam dini hakkında toplantılar, seminerler ve sempozyumlar düzenleyip İslam mesajını yaymak ve İslam dinini kuşatan yanlış anlaşılmaları bertaraf edip diğer din mensuplarının ön yargılarını kırmak.

8.    Özelde maddi imkânları yetersiz olan bayanlar ve dul hanım kardeşlerimiz için evlilik organizasyonları gibi kültürel organizasyonlar düzenlemek.

9.    Özellikle fakir ve muhtaç durumda Müslümanlar için mesleki eğitimler düzenlemek.

10.    Diğer kültürel, sosyal ve eğitsel etkinlik ve çalışmalar için fon oluşturmak üzere bu merkezin bazı alanlarını kiralamak.

11.    İslami Sangh Nepal Kurumu ve bağlı kuruluşları için ofis amacıyla kullanmak.

12.    İyi bir şekilde döşenmiş ve yeterli derecede kaynağın olduğu İslam Merkez Kütüphanesi oluşturmak.